NEWS

入試情報

入学者選抜方法の変更について

2018.10.29 入試情報 入学者選抜方法の変更について
平成32年度以降の入学者選抜方法の変更について(法学部AO入試Ⅱ)
2018.07.27 入試情報 入学者選抜方法の変更について
平成32年度以降の歯学部が課す個別学力検査等における教科等の変更について
2018.06.20 入試情報 入学者選抜方法の変更について
平成31年度学部学生募集人員について
2018.03.23 入試情報 入学者選抜方法の変更について
平成31年度入学者選抜方法について(教育学部国際コース)
2017.06.27 入試情報 入学者選抜方法の変更について
平成31年度以降の医学部医学科が指定する大学入試センター試験の受験科目の変更について
2016.03.17 入試情報 入学者選抜方法の変更について
平成29年度入学者選抜からの出願書類の変更について(医学部医学科)

このページの一番上に戻るこのページの一番上に戻る